شرکت خیبر در راستای تامین و تدارک قطعات صنایع دریایی و صنایع ماشین آلات راه سازی و معدنی به دلیل تنوع در نوع برند و نوع دستگاه و بخش های مورد استفاده  توانسته است نقش مهمی در صنعت داشته باشد به همین منظور جهت دریافت اطلاعات جامعه و کاربردی با بخش های مورد اشاره در سایت تماس حاصل فرمائید تا کارشناسان ما به صورت جامعه و دقیق نیاز اطلاعاتی شما را مرتفع نمایند .