تقویم
نظر سنجی

شما از کدام بخش از خدمات شرکت خیبر رضایت دارید ؟

View Results

Loading ... Loading ...
کاتالوگ

آدرس : تهران خیابان قائم مقام فراهانی بعد از میدان شعاع پلاک ۹۷ – کدپستی ۱۵۸۹۶۵۳۳۱۳

تلفن مدیریت :  ۶-۸۸۸۳۰۳۳۵   فاکس مدیریت :   ۸۸۸۳۰۳۳۷ ایمیل : info@khaybarco.ir

 

ردیفنام و نام خانوادگیسمتتلفن ایمیلداخلی
1آقای نبی پورمدیر عامل و عضو هیات مدیره88830335
88830336
md@khaybarco.com400
2آقای خدائیعضو هیات مدیره - مدیر بازرگانی88865754e.khodaei@khaybarco.com409
6محمدرضا موسویعضو هیات مدیره - مدیر مالی و اداری88865720fin.mgr@khaybarco.com300
7آقای رهبریمشاور مدیر عامل240
5اقای مختاریانمدیر دفتر حراستa.mokhtari@khaybarco.com130
3آقای جبرائیل اوغلیسرپرست دفتر مدیر عامل88865754info@khaybarco.com
info@khaybarco.ir
n.jebraeil@khaybarco.com
409
4خانم غزال زادهمسئول دفتر مدیر عامل88830335
88830336
md-office@khaybarco.com400
401