آدرس : تهران شیان خیابان بیات میدان طجرلو خیابان طجرلو شرقی پلاک ۶۳ ساختمان آموزش طبقه پنجم 

مجموعه فرهنگی رفاهی ورزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران  – کدپستی ۱۶۷۸۶۹۵۴۹۰ 

 

ردیفنام و نام خانوادگیسمتتلفن ایمیل
1آقای فرهوشمدیر عامل22943460
2خانم چیذریمدیر بازرگانی72415365com.mgr@khaybarco.com
3آقای موسویمدیر مالی و اداری72415333fin.mgr@khaybarco.com
4اقای جبرائیل اوغلیسرپرست دفتر مدیر عامل72415341n.jebraeil@khaybarco.com
5خانم غزال زادهمسئول دفتر مدیر عامل72415351
72415352
md-office@khaybarco.com
6آقای مختاریمدیر دفتر حراست72415348
فکس دفتر مدیریت26758386
فکس دفتر حراست 72415345
فکس بخش بازرگانی22953052