تقویم
کاتالوگ

آدرس : تهران خیابان قائم مقام فراهانی بعد از میدان شعاع پلاک ۹۷ – کدپستی ۱۵۸۹۶۵۳۳۱۳

تلفن مدیریت :  ۶-۸۸۸۳۰۳۳۵   فاکس مدیریت :   ۸۸۸۳۰۳۳۷ ایمیل : info@khaybarco.ir

 

ردیفنام و نام خانوادگیسمتتلفن ایمیلداخلی
1***مدیر عامل88830335
88830336
2***مدیر بازرگانی88865754
6***مدیر مالی و اداری88865720
3***سرپرست دفتر مدیر عامل88865754info@khaybarco.com
info@khaybarco.ir
409
4***مسئول دفتر مدیر عامل88830335
88830336
md-office@khaybarco.com400
401