آدرس : تهران شیان خیابان بیات میدان طجرلو خیابان طجرلو شرقی پلاک ۶۳

مجموعه فرهنگی رفاهی ورزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران  – کدپستی ۱۶۷۸۶۹۵۱۸۱

 

 ایمیل : info@khaybarco.ir

 

ردیفنام و نام خانوادگیسمتتلفن ایمیل
1آقای فرهوشمدیر عامل22943464
2خانم چیذریمدیر بازرگانی72415365com.mgr@khaybarco.com
3آقای موسویمدیر مالی و اداری72415333fin.mgr@khaybarco.com
4اقای جبرائیل اوغلیسرپرست دفتر مدیر عامل72415341info@khaybarco.com
info@khaybarco.ir
5خانم غزال زادهمسئول دفتر مدیر عامل72415351
72415352
md-office@khaybarco.com