تقویم
نظر سنجی

شما از کدام بخش از خدمات شرکت خیبر رضایت دارید ؟

View Results

Loading ... Loading ...
کاتالوگ

بخش اداری

تلفن مستقیم مدیر اداری : ۸۸۸۶۶۱۷۳  فاکس : ۸۸۳۱۱۸۵۷

 

آدرس : تهران خیابان قائم مقام فراهانی بعد از میدان شعاع پلاک ۹۷ – کدپستی ۱۵۸۹۶۵۳۳۱۳

شماره های تلفن خانه :

۸۸۸۶۱۶۰۷-۸۸۳۲۰۹۰۹-۸۸۳۱۱۸۵۹-۸۸۳۱۱۸۶۰-۸۸۳۲۲۰۸۲-۸۸۳۲۲۰۸۳

آقای دیلمانی

مدیر اداری

Adm.mgr@khaybarco.com ۵۰۰

آقای موسوی

کارگزینی

 adm.emr@khaybarco.com ۵۰۴

آقای عظیم نژاد

دبیرخانه

۱۱۰

خانم نوری

کارمند اداری

noori@khaybarco.com ۵۰۱

آقای لشکری

سرپرست نقلیه

۱۰۹

آقای سرائی

کارمند نقلیه

saraee@khaybarco.com ۱۱۲

آقای اشتیاقی

کارمند اداری

adm.far@khaybarco.com ۵۰۵

آقای خاکپور

کارمند حقوقی

adm.kha@khaybarco.com ۵۰۲

آقای جانثاری

کارمند اداری

۵۳۰

آقای باشتی

کارمند اداری

۱۰۳

آقای قاسمیان

کارمند اداری

۵۳۸

آقای تفرجانیان

خدمات

۵۵۰