شماره تلفن های انبار مرکزی

آدرس انبار تهران : کیلومتر ۸ جاده مخصوص کرج  روبروی شرکت شهاب خودرو بلوار نخ زرین پلاک ۱۹

1 مدیر انبار- مستقیم 44525249
2 فاکس مدیریت 44525248
3 انتظامات 44504921
داخلی ها
4 سرپرستی 101
5 مکانیزه 102
6 کنترل کیفیت 103
7 ماشین آلات سنگین 104
8 تاسیسات 105
9 داروخانه 106
10 نقلیه 107
11 حراست 108