تقویم
نظر سنجی

شما از کدام بخش از خدمات شرکت خیبر رضایت دارید ؟

View Results

Loading ... Loading ...
کاتالوگ

بخش بازرگانی

آدرس : تهران خیابان قائم مقام فراهانی بعد از میدان شعاع پلاک ۹۷ – کدپستی ۱۵۸۹۶۵۳۳۱۳

شماره های تلفن خانه :

۸۸۸۶۱۶۰۷-۸۸۳۲۰۹۰۹-۸۸۳۱۱۸۵۹-۸۸۳۱۱۸۶۰-۸۸۳۲۲۰۸۲-۸۸۳۲۲۰۸۳

  فاکس بخش بازرگانی : ۸۸۸۶۱۶۰۵

 

 

ردیفنام و نام خانوادگیسمت تلفنایمیلداخلی
1سید ابراهیم خدائیمدیر بازرگانیcom.mgr@khaybarco.com200
2اقای سجادیرئیس اداره عملیات بازرگانی88866145sup.saj@khaybarco.com205
3آقای بیابانیرئیس خرید و سفارشات88305126prq.mgr@khaybarco.com203
4خانم پورمتینیکارشناس بازاریابیmatin@khaybarco.com217
5آقای وکیلیسرپرست خرید سفارشات خارجیsup.vak@khaybarco.com222
6آقای سلیمیسرپرست خرید و سفارشات داخلیprq.sal@khaybarco.com221
7آقای زراعتگرکارمند امور گمرکیsup.zra@khaybarco.com206
8آقای شفاییکارشناس عملیات بازرگانیsup.sha@khaybarco.com223
9اقای کریمیکارمند بخش بازرگانیsup.kar@khaybarco.com213
10آقای خرازیکارشناس تامین کالاprq.kha@khaybarco.com207
11آقای فیض آبادیکارشناس تامین کالاprq.fey@khaybarco.com211
12آقای رضایی پناهکارشناس تامین کالاPrq.rez@khaybarco.com208
13آقای علیمحمدیکارشناس تامین کالاprq.ali@khaybarco.com210
14آقای داداشیکارمند بخش بازرگانیSup.dad@khaybarco.com209
15خانم محمدیکارشناس خرید سفارشات خارجیSup.moh@khaybarco.com217
16خانم کردزنگنهکارشناس بازرگانیsup.zan@khaybarco.com216
17اقای نظام اسلامی کارشناس عملیات بازرگانیsup.nzm@khaybarco.com220
18آقای سیل سفورخدمات بخش بازرگانی202