تقویم
کاتالوگ

 

1234

 

آدرس دفتر بندر امام خمینی :

سربندر ، بلوار آیت الله خامنه ای روبروی میلنگ تراشی مهر شرکت خیبر

تلفن   : ۳۹-۵۲۲۳۱۰۳۸-۰۶۱

فاکس : ۵۲۲۲۵۲۱۹-۰۶۱

 همراه مدیر دفتر بندر امام خمینی آقای رشنو : ۰۹۱۶۱۵۲۱۱۱۳

ردیف نام و نام خانوادگی ایمیل داخلی واحد
۱ آقای کاظم رشنو branch-bik@khaybarco.com ۲۰۱-۲۰۲ مدیریت
۲ آقای رضا آبیار Abyar@khaybarco.com ۲۰۳ ترخیص و قطعات
۳ آقای علیرضا شیرالی ۲۰۴ مامور خرید
۴ خانم لیلا زراسوند zarasvand@khaybarco.com ۲۰۶ مالی اداری
۵ خانم حمدیه آل بوغبیش office-bik@khaybarco.com ۲۰۷ اداری
۶ آقای عباس بندری bandari@khaybarco.com ۳۰۱ انبار و توزیع
۷ آقای محمدرضا دارمی darami@khaybarco.com ۳۰۲ انبار و توزیع
۸ آقای اردشیر نیکدل ۳۰۲ انبار و توزیع
۹ آقای رضا مشعلی ۳۰۲ انبار و توزیع
۱۰ آقای عادل صالحیان ۳۰۳ انبار و توزیع
۱۱ آقای امیرپویان روشنی ۳۰۳ انبار و توزیع
۱۲ آقای دانیال علیزاده ۴۰۰ نگهبانی
۱۳ آقای خلیل روسیان ۴۰۰ نگهبانی
۱۴ آقای مصطفی چاروسایی ۴۰۰ نگهبانی
۱۵ آقای الیاس مقدم ۴۰۱ اداری (راننده)
۱۶ آقای احمد عساکره ۴۰۱ اداری (راننده)
۱۷ آقای فاضل رحیم زاده خدمات
۱۸ آقای رعد بچاری خدمات