1234

 

آدرس دفتر بندر امام خمینی :

سربندر ، بلوار آیت الله خامنه ای روبروی میلنگ تراشی مهر شرکت خیبر

تلفن   : ۳۹-۵۲۲۳۱۰۳۸-۰۶۱

فاکس : ۵۲۲۲۵۲۱۹-۰۶۱

 همراه مدیر دفتر بندر امام خمینی آقای رشنو : ۰۹۱۶۱۵۲۱۱۱۳

ردیفنام و نام خانوادگیسمتداخلی ایمیل
1آقای رشنومدیر شعبه201
202
branch-bik@khaybarco.com
2آقای آبیارترخیص و قطعات203abyar@khaybarco.com
3آقای شیرالیمامور خرید 204
4خانم زراسوندمالی و اداری206zarasvand@khaybarco.com
5خانم آل بوغبیشاداری207office-bik@khaybarco.com
6اقای بندریانبار و توزیع 301bandari@khaybarco.com
7آقای دارمیانبار و توزیع 302darami@khaybarco.com
8آقای نیکدلانبار و توزیع 302
9آقای مشعلیانبار و توزیع 302
10آقای صالحیانانبار و توزیع 303
11آقای روشنیانبار و توزیع 303
12آقای علیزادهنگهبانی400
13آقای روسیاننگهبانی400
14آقای چاروسایینگهبانی400
15آقای الیاس مقدماداری - راننده401
16آقای عساکرهاداری - راننده401
17آقای رحیم زادهخدمات
18آقای رعد بچاریخدمات