آدرس : تهران شیان خیابان بیات میدان طجرلو خیابان طجرلو شرقی پلاک ۶۳

مجموعه فرهنگی رفاهی ورزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران  – کدپستی ۱۶۷۸۶۹۵۱۸۱

 

ردیفنام و نام خانوادگیسمتتلفن ایمیل
172415342
2آقای اروجیرئیس دفتر برنامه ریزی و توسعه فناوری اطلاعات72415343it.dir@khaybarco.com
3خانم فتح دختکارشناس برنامه ریزی72415344pl.exp@khaybarco.com