آدرس : تهران شیان خیابان بیات میدان طجرلو خیابان طجرلو شرقی پلاک ۶۳ ساختمان آموزش طبقه پنجم 

مجموعه فرهنگی رفاهی ورزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران  – کدپستی ۱۶۷۸۶۹۵۴۹۰ 

ردیفنام و نام خانوادگیسمتتلفن ایمیل
1آقای اروجیرئیس دفتر برنامه ریزی و توسعه فناوری اطلاعات72415343it.dir@khaybarco.com
2خانم فتح دختکارشناس برنامه ریزی72415342pl.exp@khaybarco.com