تقویم
نظر سنجی

شما از کدام بخش از خدمات شرکت خیبر رضایت دارید ؟

View Results

Loading ... Loading ...
کاتالوگ

بخش مالی

آدرس : تهران خیابان قائم مقام فراهانی بعد از میدان شعاع پلاک ۹۷ – کدپستی ۱۵۸۹۶۵۳۳۱۳

شماره های تلفن خانه :

۸۸۸۶۱۶۰۷-۸۸۳۲۰۹۰۹-۸۸۳۱۱۸۵۹-۸۸۳۱۱۸۶۰-۸۸۳۲۲۰۸۲-۸۸۳۲۲۰۸۳

 

ردیفنام و نام خانوادگیسمتتلفنایمیلداخلی
1اقای موسویمدیر مالی88865720fin.mgr@khaybarco.com300
2اقای مروتیکارشناس حسابداریtaha@khaybarco.com303
3خانم سعدآبادکارشناس حسابداریsadabad@khaybarco.com314
4آقای ایمانیکارشناس حسابداریimani@khaybarco.com306
5آقای صادقی نیاکارشناس حسابداری304
6آقای صالحی شهرابیکارمند حسابداری301
7خانم شعبانیکارشناس حسابداری313
8خانم حالیصندوقدار312
9آقای خسروتبارسرپرست حسابداری تدارکات کشتیf.khosrotabar@khaybarco.com309
10خانم شفیقیکارمند حسابداری تدارکات کشتی316
11خانم رحمانیکارمند حسابداری تدارکات کشتی307
12خانم منتیکارمند حسابداری تدارکات کشتی308
13خانم نورافکنکارمند حسابداری 421
14آقای امامیخدمات بخش حسابداری350