تقویم
نظر سنجی

شما از کدام بخش از خدمات شرکت خیبر رضایت دارید ؟

View Results

Loading ... Loading ...
کاتالوگ

اطلاعات تماس واحد مالی و اداری

آدرس : تهران خیابان قائم مقام فراهانی بعد از میدان شعاع پلاک ۹۷ – کدپستی ۱۵۸۹۶۵۳۳۱۳

شماره های تلفن خانه :

۸۸۸۶۱۶۰۷  –  ۸۸۳۲۰۹۰۹  –  ۸۸۳۱۱۸۵۹  –  ۸۸۳۱۱۸۶۰  –  ۸۸۳۲۲۰۸۲  –  ۸۸۳۲۲۰۸۳

ردیفنام و نام خانوادگیسمتتلفنایمیلتلفن داخلی
1آقای موسوی مدیر مالی و اداری88865720fin.mgr@khaybarco.com300
2آقای خسروتبارسرپرست حسابداری بازرگانیتلفن خانه309
3خانم سعد آبادسرپرست حسابداری عمومیتلفن خانهsadabad@khaybarco.com314
4خانم شعبانیکارشناس مالیتلفن خانه313
5خانم حالیکارشناس مالیتلفن خانه312
6اقای ایمانیکارشناس مالیتلفن خانهimani@khaybarco.com306
7اقای مروتیکارشناس مالیتلفن خانهtaha@khaybarco.com303
8آقای صادق نیاکارشناس مالیتلفن خانه304
9اقای صالحیکارمند مالیتلفن خانه301
10خانم رحمانیکارشناس مالیتلفن خانه307
11خانم منتیکارشناس مالیتلفن خانه308
12خانم شفیقیکارشناس مالیتلفن خانه316
13خانم نور افکنکارمند مالیتلفن خانه421
14اقای تفرجانیانخدماتتلفن خانه350

ردیفنام و نام خانوادگیسمتتلفن ایمیلداخلی
1آقای موسویکارگزینی88311860adm.emr@khaybarco.com504
2آقای عظیم نژاددبیرخانهتلفن خانهadm.sec@khaybarco.com110
3آقای لشکرینقلیهتلفن خانه109
4آقای اشتیاقیاداریتلفن خانهadm.far@khaybarco.com505
5آقای خاکپورحقوقیتلفن خانهadm.kha@khaybarco.com502
6آقای جانثاریپشتیبانیتلفن خانهjannesari@khaybarco.com530
7آقای باشتیکارمند اداریتلفن خانه103
8آقای قاسمیانکارمند اداریتلفن خانهadm.exp1@khaybarco.com538
9آقای سرائینقلیهتلفن خانهsaraee@khaybarco.com112
10خانم نوریکارمند اداریتلفن خانهnoori@khaybarco.com501
11آقای امامیخدماتتلفن خانه550