تقویم
کاتالوگ

استاندارد

بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته در شرکت خیبر جلسات اجرای عملیاتی استاندارد iso 2001 – 2008 در اتاق کنفرانس بر گزار شد و در یان جلسه سرکار خانم عزیزی و آقای امان اللهی مسائل مربوطه به هسخ را مطرح و کلیه جزوه ها و کتابچه استاندارد را تشریح نمودن و قرار شد بر اساس زمان بندی اعلام شده فرایند اجرایی بخش های مختلف تهیه تا به صورت مدون و دقیق استاندارد مربوطه بر اساس آموزشهای داده شده اجرایی شود .

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes