تقویم
کاتالوگ

استراتژی

به اطلاع کلیه همکاران و مشتریان عزیز میرساند که جلسات هفتگی کلیه گروه های اصلی تبیین استراتژی با آموزش مفاهیم و روند اجرایی و بررسی بخشهای مورد نیاز برگزار میشود و مباحث مطرح شده به نوعی فرهنگ سازی درون گروهی برای شناخت و نحوه اجرای اهداف تجاری مدیریت ارشد در کلیه بخش ها خواهد بود . بر همین اساس جلسات هفتگی به صورت مستمر طی چند ماه گذشته برگزار شده است و امید است که با همکاری کارکنان نتایج خوبی بدست آید . در این بین مدیریت ارشد بر اجرای درست و همکاری گروه های هدف برای تبیین این روند برای افزایش بهره وری و تسریع عملیات تجاری تاکید دارد .

روابط عمومی شرکت خیبر

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

استراتژی

 

در مورخه 1393/03/31 با حضور همکاران و مدیران ارشد جلسه استراتژی آنالیز ذینفان برگزار گردید و مباحث استراتژی در حوزه فعالیت تجاری شرکت خیبر بر اساس آنالیز ذینفان مورد بررسی قرار گرفت . که در این جلسه روند و فعالیت شرکت خیبر بخش به بخش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته . متعاقبلا” گزارشات جامعتری در جلسات بعدی ارائه خواهد شد .

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

بر اساس رویکرد مدیر عامل و حرکت به سمت ایجاد تفکر در سازمان با استفاده از طوفان فکر کارکنان در راستای تبیین شاخص های پر اهمیت – شناخت درونی و بیرون برنامه های عملیاتی و بررسی قوتها و ضعفها براساس رویکرد اقتصادی کشور و مباحثی از این قبیل که در خبرهای بعدی به صورت جامع در این خصوص توضیح داده خواهد شد سلسله جلساتی برگزار شده است و پیرامون این جلسات از اعضاء شرکت خواسته شده است که CFS های تاثیر گزار در فعالیت روزمره بخش خود را اعلام کنند تا در جلسات بعدی خول مباحث جدید از این CFS ها استفاده کنیم .

ضمنا” مدیر عامل تاکید نمود اجرای این روند را در راستای گسترش و تقویت همفکر ی و همدلی در سازمان ضروری میداند .

ادامه دارد  ….

13

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes