تقویم
کاتالوگ

تامین تدارک کشتی

استراتژی

 

در مورخه 1393/03/31 با حضور همکاران و مدیران ارشد جلسه استراتژی آنالیز ذینفان برگزار گردید و مباحث استراتژی در حوزه فعالیت تجاری شرکت خیبر بر اساس آنالیز ذینفان مورد بررسی قرار گرفت . که در این جلسه روند و فعالیت شرکت خیبر بخش به بخش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته . متعاقبلا” گزارشات جامعتری در جلسات بعدی ارائه خواهد شد .

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes